Məlumat

Qədim dövrlərdən Azərbaycan haqqında məlumat antik müəlliflərin, səyyahların və tarixçilərin əsərlərində əks olunmuşdur. Herodot, Klavdi Ptolomey və bir çox başqaları Xəzər dənizinin qərb sahillərində və Cənubi Qafqazın şərq hissəsində yerləşmiş heyrətamiz yer haqqında yazırdılar. Qədim sivilizasiyanın beşiyi olmaqla, həmçinin, bir çox tayfa və xalqların geosiyasi, iqtisadi, mədəni maraqlarının kəsişdiyi yerdə yerləşərək Azərbaycan öz nəsillərinə zəngin mədəni irs qoymuşdur: 7500-dən çox təbii, arxeoloji, memarlıq, tarixi abidələr. Onların arasında Qobustandakı qayaüstü rəsmlər, Möminə-xatun və Qarabağlar türbələri, Şəki xan sarayı, Qız qalası, Xudafərin körpüsü, Abşerondakı qalalar; parlaq miniatürlərlə bəzənmiş orta əsr əlyazma kitabları, qədim xalçalar, ədəbiyyat, rəsm, heykəltəraşlıq əsərləri kimi şedevrlər vardır.

Bu gün Azərbaycan – müstəqil dünyəvi dövlətdir, dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatı, sosial və mədəni sferaları var. Burada hər il irimiqyaslı beynəlxalq layihələr həyata keçirilir, iqtisadi simpoziumlar, idman yarışları, musiqi forumları, kinofestivallar keçirilir.

Azərbaycanın bir hissəsi Şərqi Avropaya, bir hissəsi isə Qərbi Asiyaya düşür. Azərbaycanın şərq sahilini Xəzər dənizi əhatə edir, Rusiya Federasiyası isə onun şimal qonşusudur.

Azərbaycanla həmsərhəd digər ölkələr: qərbdə və şimal-qərbdə Gürcüstan, cənub-qərbdə Ermənistan, cənubda isə İrandır. Azərbaycanın eksklavı olan Naxçıvan şimal-şərqdən Ermənistanla, cənubdan və cənub-şərqdən İranla, qərbdən isə Türkiyə ilə həmsərhəddir.

Paytaxtı Bakı olan Azərbaycan 65 regiondan və 69 şəhərdən ibarətdir. Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasına baxmayaraq, rus və türk dilləri də geniş istifadə olunur. Bəzi regionlarda əhali ingilis, alman və ərəb dillərini də bilir.

Yalnız Azərbaycanda 9 iqlim zonası mövcuddur.

Dünyada 13 iqlim zonası var ki, bunlardan 9-na Azərbaycanda rast gəlinir.